Tumblelog by Soup.io
 • idioteque
 • intrigante
 • lychnis
 • sonictears
 • Inwazyja
 • ompalompa
 • mainstage
 • jayda-norton
 • LaColie
 • guyver
 • stylte
 • kammerflimmern
 • Ohmygosh
 • jelonek
 • eksistens
 • lacamilla86
 • stockholmsyndrome
 • effodienssepulcrum
 • strawberriest
 • kotzmarsa
 • agravaine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

7396 c1da 420
O brodatym
Reposted fromczinok czinok viaslova slova

October 21 2017

1253 f8e4 420
Reposted frommyrla myrla viadivi divi
2888 f0d1 420
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viairmelin irmelin
6181 8091 420
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viairmelin irmelin
6750 0e18 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viairmelin irmelin
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viadancingwithaghost dancingwithaghost
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
7684 6d85 420
7258 8d84 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
6704 3c37 420
Reposted fromzie zie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4805 e4b7 420
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
5310 891f
Leaves on net
Reposted fromPsaiko Psaiko viapapaj papaj
7560 3c10 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl