Tumblelog by Soup.io
 • idioteque
 • intrigante
 • lychnis
 • sonictears
 • Inwazyja
 • ompalompa
 • mainstage
 • jayda-norton
 • LaColie
 • mademoiselle-introvert
 • guyver
 • STYLTE
 • kammerflimmern
 • Ohmygosh
 • jelonek
 • eksistens
 • lacamilla86
 • stockholmsyndrome
 • effodienssepulcrum
 • strawberriest
 • kotzmarsa
 • agravaine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

1013 2ed2
Reposted frompanjasniepan panjasniepan vianoisetales noisetales
1011 1736 420
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
0955 1971 420
Reposted fromTenSigis TenSigis vianoisetales noisetales
9912 0ea2 420
Reposted fromsohryu sohryu vianoisetales noisetales

August 19 2017

Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viabezwladnie bezwladnie
3632 dbce 420
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadivi divi
9147 20dc 420
Reposted fromepicenegod epicenegod viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
2446 2a36 420
Reposted fromtfu tfu viaathlin athlin
1694 3c63 420
6616 7874 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viafckit fckit

August 18 2017

Reposted frombaskua baskua viarudaizia rudaizia
7349 5bef 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudaizia rudaizia
0397 5416 420
Reposted fromGIFer GIFer viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
0415 59f0 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
1899 8bb8 420
Reposted fromamatore amatore viawestern-feeling western-feeling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl