Tumblelog by Soup.io
 • idioteque
 • intrigante
 • lychnis
 • sonictears
 • Inwazyja
 • ompalompa
 • mainstage
 • jayda-norton
 • LaColie
 • mademoiselle-introvert
 • guyver
 • wanderlustgirl
 • kammerflimmern
 • Ohmygosh
 • jelonek
 • eksistens
 • lacamilla86
 • stockholmsyndrome
 • effodienssepulcrum
 • strawberriest
 • kotzmarsa
 • agravaine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

8440 a781 420
Reposted fromprengelbitte prengelbitte
4232 14dc 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianawetsrednio nawetsrednio
4513 6406 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianawetsrednio nawetsrednio
3501 b3b9 420
Reposted fromprengelbitte prengelbitte
7075 9a1e 420
Reposted fromDavyJones DavyJones viaprengelbitte prengelbitte
Reposted fromFero Fero vianawetsrednio nawetsrednio
3154 c06f 420
Reposted frommikkecka mikkecka vianawetsrednio nawetsrednio
6781 5dcc 420
BEST PLAN
1403 6512 420
Reposted fromsavatage savatage vianawetsrednio nawetsrednio
V O D K A by Boris Yeltsin
Reposted fromtojika4 tojika4 vianawetsrednio nawetsrednio
Reposted fromtojika4 tojika4 vianawetsrednio nawetsrednio
7671 5e44 420
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
kocham
3815 ec76 420
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
3506 4b20 420
aż nadto zbyt wiele razy dociera.

i może nie rozwiązuje problemów, ale można poczuć spokój, można uświadomić sobie namacalnie, że nie jest się samemu z tymi problemami, że rano nie obudzimy się sami w łóżku z kurczowo przytulaną poduszką.
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 04 2017

Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl